Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2016

2016-01-19

Black swan

betekenis & definitie

De Black Swan theorie is een metafoor voor een gebeurtenis die komt als een totale verrassing. Het gaat om grote, onverwachte gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor de toekomst en in de geschiedenispatronen niet terug te vinden zijn.

De Black Swan theorie werd bedacht door Nassim Nichlas Taleb. Black swans zijn gebeurtenissen die moeilijk te voorspellen zijn. Er zijn geen gelijke casussen te vinden in de geschiedenis waaraan de situatie gespiegeld kan worden. Het hoeven niet altijd negatieve dingen te zijn. Voorbeelden van black swans zijn: de uitvinding van Google, de terroristische aanslagen op de Twin Towers en de populariteit van Harry Potter.

Hoewel ze moeilijk te voorspellen zijn, hebben black swans immens grote invloed op de wereld en het wereldbeeld. Ze veranderen de manier waarop naar de toekomst gekeken wordt. Maar enkele jaren nadat een black swan plaatsvond en er wordt gereflecteerd op de situatie, blijkt dat de black swans te verklaren waren.

Voorbeeld:
De Black Swan theorie kan worden toegepast op de economische crisis. In 2008 verraste en verbaasde de economische crisis de hele wereld. Niemand had de faillissementen van banken en hele landen aan zien komen, noch kunnen voorspellen. De crisis had niet alleen op het moment dat ze toesloeg impact, maar zou voor de jaren die daarop volgde (en waarschijnlijk ook als ze voorbij is) invloed houden op de manier waarop mensen naar de wereld kijken.
Wanner er nu wordt teruggekeken en gereflecteerd, wordt wel ingezien dat er een crisis aan zat te komen. Banken gaven hypotheken uit zonder garantie dat deze konden worden terug betaald en investeerde in dubieuze (niet winstgevende) praktijken.

Reflecterend is het fenomeen ‘economische crisis’ dus wel te verklaren maar niet te voorspellen geweest.