Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Bedrijfsvoering

betekenis & definitie

Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd. Een ander woord dat voor bedrijfsvoering wordt gebruikt, is management.

Onder bedrijfsvoering valt alles wat een bedrijf inzet om zijn klanten tevreden te houden. De bedrijfsvoering omvat dus eigenlijk alle activiteiten die binnen het bedrijf worden uitgevoerd, met uitzondering van het verlenen van diensten en het produceren van producten, oftewel het primaire proces. Wat er wel onder valt is bijvoorbeeld de ervaring en de deskundigheid van de werknemers. Binnen de bedrijfsvoering wordt een acroniem gebruikt om alle onderdelen van bedrijfsvoering aan te geven, dit wordt de PIOFACH genoemd. Dit staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken, communicatie en huisvesting. Als er veranderingen binnen de organisatie plaatsvinden, kan door middel van een PIOFACH-analyse gekeken worden hoeveel invloed deze verandering op de organisatie heeft. Om er voor te zorgen dat de bedrijfsvoering soepel verloopt, moet er een duidelijke rolverdeling zijn tussen het management, de staf en de werknemers. Bedrijfsvoering gaat dus ook om de inrichting van een bedrijf.