Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Gepubliceerd op 22-11-2011

Bedrijfscultuur

betekenis & definitie

De bedrijfscultuur is eigenlijk de manier waarop de dagelijkse gang van zaken er binnen een bedrijf aan toe gaat.

De bedrijfscultuur heeft voornamelijk te maken met de normen, waarden, rituelen en symbolen, zoals bedrijfslogo's, die binnen een bedrijf zijn weergegeven. Het gaat dus over de manier waarop collega's met elkaar omgaan en over de doelstellingen die het bedrijf heeft. De bedrijfscultuur is op drie niveaus opgebouwd. Het eerste niveau gaat over de artefacten, dus de dingen die waarneembaar zijn. Hierbij gaat het om de restaurants en de werkomgeving.

Niveau twee gaat over de beleden waarden, waarom worden dingen op zo'n manier gedaan? Het derde niveau gaat over de onderliggende basisveronderstellingen, bijvoorbeeld overtuigingen en gedachten van de werknemers.