Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 07-04-2016

2016-04-07

Autodidact

betekenis & definitie

Een autodidact is een persoon die zijn (specialistische)kennis door zelfstudie heeft opgedaan. Iedere vorm van begeleiding door een educatieve organisatie of persoon zijn niet door deze persoon verkregen. De term komt uit het oud-Grieks, waar ‘didaskein’ ‘leren’ betekent.

Vaak komt deze term voor in de kennisniveaus die bij een hoge opleiding worden verwacht, zoals universitaire studies. Ook bij artistieke beroepen komt de term voor, omdat leerlingen die aan de opleiding beginnen, vaak al (basis)kennis hebben. Kunstschilders, koks of musici zijn hier voorbeelden van. Na de invoering van de leerplicht is het aantal autodidacten teruggelopen omdat bijna iedereen hierdoor onderwijs heeft genoten.

Het zelfstuderend leren wordt in verschillende studiebenaderingen onderzocht. Hierin wordt er gekeken naar andere doelstelling van het onderwijs, zoals inhoud van kennis, epistemische praktijken (praktijken die betrekking hebben op kennis) en samenwerkend leren. Op hogescholen en universiteiten die opleiding op afstand aanbieden, speelt technologie een grote rol. Studenten kunnen vanuit huis informatie opzoeken via het internet en op deze manier kennis opdoen dat nodig is voor de studie. Ook maken openbare online cursussen op het internet het makkelijker voor een autodidact om aan informatie te komen.

De geschiedenis staat als het ware vol met zeer beroemde autodictaten, van wie sommige baanbrekende theorieën hebben ontwikkeld die we tot op de dag van vandaag nog steeds gebruiken. Enkele bekende autodictaten zijn Leonardo DaVinci, Charles Darwin, Michael Faraday en Antonie van Leeuwenhoek.