Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Atheisme

betekenis & definitie

Het atheïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent. Ook kan het worden beschreven als het afwezig zijn van een religieus gevoel.

Van oorsprong is atheïsme een uit het Grieks afkomstig woord ('a' betekent: niet en 'theos' betekent: god of godheid). Het oorspronkelijke woord geeft dan ook precies aan wat atheïsme inhoudt. Het atheïsme is een actieve ontkenning van welke goddelijke werkelijkheid dan ook. Daarmee is het nadrukkelijk geen religie die het geloof in een godheid centraal stelt. Een synoniem van atheïsme is goddeloosheid. Atheïsten gaan ervan uit dat er van het allereerste begin van het bestaan geen oorzaak is. Zij wijzen daarom de idee van een goddelijke schepper van het universum stellig af.