Aswoensdag betekenis & definitie

Aswoensdag is de start van de katholieke Vastentijd. Het is de dag na carnaval en begint na de Vastenavond.

Op Aswoensdag is het de traditie dat katholieken - en sommige protestanten - een kruisje met as laten tekenen op hoofd. Dit gebeurt door de priester waarbij hij meestal zegt: "Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren". Het as is afkomstig van verbrande palmbladeren die het voorafgaande jaar gebruikt zijn bij de viering van Palmpasen. Het kruisje van as kan gezien worden als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. In Nederland is het ook gebruikelijk om op Aswoensdag haring te eten, dit staat beter bekend als 'haringhappen'.