Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 17-05-2016

2016-05-17

Ambulant

betekenis & definitie

Ambulant betekent dat iets niet plaatsgebonden is. Ambulant wordt vaak gebruikt in combinatie met de zorg of het onderwijs. In beide gevallen gaat het om ondersteuning die thuis of elders buiten de zorg- of onderwijsinstelling plaats vindt.

In de medische wereld wordt gesproken van ambulante zorg. Dit betekent dat de zorgverstrekker zich naar een patiënt verplaatst als deze moet worden behandeld of begeleid. Ambulante zorg is het tegenovergestelde van residentiële zorg, waarbij de patiënt tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis of een verpleeginstelling verblijft. Omdat de kosten voor een verblijf in een ziekenhuis hoog zijn, stimuleert de overheid ambulante therapie. Ambulante zorg kan zowel verwijzen naar verpleegkundige hulp, bijvoorbeeld bij verwondingen, als bij psychiatrische hulp, bijvoorbeeld bij een depressie.

Ambulante ondersteuning kan ook worden gebruikt met betrekking tot onderwijs. Het betreft hier veelal speciaal onderwijs, maar ook primair en voortgezet onderwijs en verwijst naar alle zorg die buiten de muren van de onderwijsinstelling plaats vindt. Hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan het ondersteuning van een leerling of student met problemen binnen het gezin of persoonlijke problemen. Hoewel deze problemen vaak dus niet direct gelieerd zijn aan de onderwijsinstelling, zijn het wel problemen die een stempel drukken op bijvoorbeeld het concentratievermogen van een leerling en hiermee de schoolprestaties.