Ambitie betekenis & definitie

Ambitie is het ernaar streven om carrière te maken of om iets tot stand te brengen. Iemand probeert door veel inzet dit doel te bereiken.

Het woord ambitie komt van het Latijnse woord ambitio. Het begrip "gezonde ambitie" kan ook in negatieve zin geïnterpreteerd worden, namelijk als niet wedijverig of agressief zijnde. Wanneer iemand ambitieus is, zal die persoon zich meer dan ijverig inzetten om een bepaald doel te bereiken. Dit kan binnen een organisatie of in welke vorm dan ook. Wat iemand tot stand wil brengen heeft te maken met een innerlijke gedrevenheid om iets te creëren of te bewerkstelligen. Wanneer een vrouwelijk persoon ambitieus is, kan het soms zijn dat zij zich beknot voelt in haar ambities door de omgeving. Stereotype beelden over vrouwenrollen zitten nog steeds diep verankert in de maatschappij. Van een vrouw wordt vaak verwacht dat zij zorgzaam, empathisch en zachtzinnig is. Een ambitieuze vrouw zal zich over het algemeen dubbel moeten bewijzen wanneer ze haar ambities wil najagen.

Gepubliceerd op 08-04-2015