Ambassadeur betekenis & definitie

Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van een land in een ander land of bij een internationale organisatie. Een ambassadeur is door zijn staat aangesteld om deze staat bij/in een andere staat te vertegenwoordigen.

Formeel gezien vertegenwoordigt een ambassadeur het staatshoofd, dit is dan ook de bekendste functie van ambassadeurs. Maar tegenwoordig kan een ambassadeur ook een vertegenwoordiger zijn van een organisatie zoals de NAVO of de Verenigde Naties, al dan niet voor organisaties met promotionele doelen. Naast de functie om vertegenwoordiger te zijn, geeft een ambassadeur ook leiding aan de ambtenaren die bij de ambassade werken. De meeste ambassadeurs vallen onder de minister van Buitenlandse Zaken.

Het komt voor dat een land zijn ambassadeur terugroept uit een land als het land waarin de ambassadeur zich bevindt, iets heeft gedaan dat volgens een ander land onbehagelijk is of als de relaties tussen de landen verslechteren. Deze actie getuigt van sterke afkeuring. Het kan ook voorkomen dat een ambassadeur door het land waar de ambassadeur zich in bevindt, om verantwoording wordt gevraagd. De ambassadeur moet dan verantwoording afleggen aan het buitenlandse staatshoofd of de minister over daden of uitspraken van zijn land. Als de ambassadeur zich heeft misdragen of als er een heel ernstig geval voordoet, dan kan het zijn dat het ontvangende land de ambassadeur naar zijn eigen land terugstuurt.

Een gezant is een thematisch ambassadeur. In Nederland is er een VS-gezant, sinds oktober 2014 bestaat er ook een gezant terrorisme en sinds maart 2015 heeft Nederland ook een Watergezant. Deze thematisch ambassadeur draagt de kennis en kunde op het gebied van water van Nederland op internationale schaal uit.

Gepubliceerd op 17-05-2016