Ambacht betekenis & definitie

Ambacht is het met de hand maken van producten en goederen. Anders dan bij industriƫle productie worden ambachtelijke producten elk per stuk met machines en handgereedschap gemaakt. Geen voorwerp is precies hetzelfde omdat er altijd afwijkingen ontstaan.

Wie ambachtelijke producten maakt, werkt met zijn of haar handen. Het werken met de hand is tijdrovend en kostbaar, omdat de producten niet in groten getale uit een machine rollen. Zij worden elk per stuk gemaakt. In Nederland kent men verschillende ambachtelijke beroepen als goudsmid, daklegger, banketbakker, schoenenmaker en rijwieltechnicus. Er werd vroeger veel gewerkt in ambachtelijke beroepen, omdat men in die tijd niet de industriƫle mogelijkheden van nu had. In de tijd van de zeventiende eeuw bestonden er verenigingen van ambachts- en handwerkslieden, ook wel gildes genoemd. Ieder ambacht had een eigen gilde en daarin werden nieuwe leerlingen ook opgeleid. Zij leerden het werk door in de praktijk te werken. Inmiddels worden de meeste ambachten aangeleerd via mbo-opleidingen. Veel ambachtelijke beroepen zijn aan het verdwijnen wegens nieuwe en snellere technieken. Zo is het ambacht van klompen maken en manden vlechten bijna verdwenen.

Gepubliceerd op 13-04-2015