Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 10-04-2015

2015-04-10

Aha-erlebnis

betekenis & definitie

Aha-erlebnis betekent letterlijk aha-ervaring. Bij deze uitdrukking wordt verwezen naar het moment waarop men nieuwe inzichten verkrijgt.

Een aha-erlebnis vindt vaak plaats op het moment dat er een oplossing is gevonden voor een probleem of op het moment dat iets opeens duidelijk wordt. "Aha, zo zit dat dus," zouden Nederlanders dan zeggen. Een aha-erlebnis vindt meestal onverwachts plaats en is vaak een klein detail van een groter geheel waardoor men opeens op andere inzichten komt. Het kan hierbij gaan om het laatste puzzelstukje neerleggen, het oplossen van een wiskundige formule of het belastingformulier in één keer goed invullen. Bij een aha-erlebnis valt alles in één keer op z'n plaats.
De aha-erlebnis is geïntroduceerd door de Duitse psycholoog Karl Bühler, die zich vooral richtte op taal-, denk- en gestaltpsychologie. Zijn werk is van grote invloed geweest op de ontwikkelingspsychologie.