Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 21-09-2016

2016-09-21

Agrarisch

betekenis & definitie

Agrarisch is een verzamelwoord dat aangeeft dat iets met landbouw te maken heeft. Agrarisch behelst bijvoorbeeld alle activiteiten en producten die worden verbouwd op het land.

Een agrariër of boer is iemand die leeft van landbouw of veeteelt. Een keuterboer is een boer met weinig land of dieren. Iemand die in loondienst op iemand anders land werkt, heet een landarbeider.

De agrariër is ontstaan in de neolithische revolutie. De mens werd toen sedentair (het verblijven op dezelfde plaats). Ze moesten daarom hun levenswijze aanpassen. Een stuk bos werd platgebrand en voor een bepaalde tijd beweid of beplant. Wanneer er niks meer op de grond kon worden verbouwd (als deze uitgeput was), trokken de mensen naar een ander perceel.

Door de uitvinding van bemesting, waardoor de grond minder snel uitgeput raakt, konden mensen zich permanent vestigen. Hierdoor ontstonden boerendorpen waar mensen omheen veel landbouw en veeteelt bedreven. In een agrarische samenleving werken en wonen de meeste mensen op het platteland. Logischerwijs komt hier ook het meeste deel van de inkomen en rijkdom vandaan. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van de lokale handel, zijn boeren in grote mate zelfvoorzienend. Verder is er weinig arbeidsverdeling en specialisatie in een agrarische samenleving.