Addendum betekenis & definitie

Een addendum is een bijlage of toevoeging. Het woord stamt af van de Latijnse zin ‘addendum est’, wat ‘datgene dat bijgevoegd moet worden’ betekent.

De bijlage is een deel van een boek of document dat als aanvullende of toelichtende informatie geldt op de tekst die daaraan vooraf gaat. In boeken kan een addendum onregelmatigheden uitleggen, een uitgebreidere informatie geven op de voorafgaande tekst of updates geven over hetgeen dat geschreven is (als bijvoorbeeld het werk al geprint was). De term wordt tevens vaak gebruikt in juridische zin, zoals bij contracten. Dan wordt met een addendum een additioneel document bedoeld dat niet in het hoofddocument staat.
De term wordt gebruikt wanneer bij contracten de bijlage wordt bedoeld. De bijlage is een deel van een boek of document dat als aanvullende of toelichtende informatie geldt op de tekst die daaraan vooraf gaat.

Gepubliceerd op 04-02-2016