Adaptatie betekenis & definitie

Adaptatie vindt plaats wanneer organismen zich aanpassen aan hun leefomstandigheden en hierdoor erfelijk veranderen in hun morfologische structuren of hun gedrag.

Op deze manier hebben deze organismen of individuen meer kans om te zich voort te planten en te overleven. Eigenschappen muteren willekeurig binnen soorten, maar alleen de individuen met eigenschappen die het beste bijdragen aan overleven zullen in staat zijn zich goed voort te planten. Dit heet natuurlijke selectie en is een belangrijk onderdeel van Darwins evolutietheorie. Uiteindelijk maken de sterkste varianten binnen een soort een steeds groter deel uit van de gehele populatie. Op die manier kan adaptatie dus plaatsvinden van individuen naar populaties en van populaties uiteindelijk naar soorten.

Gepubliceerd op 04-02-2016