Aanmaning betekenis & definitie

Een aanmaning is een brief waarin verzocht wordt een niet betaalde factuur te voldoen. Sommige aanmaningen worden door incassobureaus en deurwaarders geschreven.

De eerste aanmaning die iemand ontvangt, is meestal een vriendelijke brief waarin verzocht wordt de openstaande rekening te voldoen. Wanneer betaling uit blijft, volgen vaak nog één of twee brieven, met de waarschuwing dat er een incassobureau of deurwaarder wordt ingeschakeld als de rekening niet wordt voldaan. De laatste waarschuwing wordt een 'ingebrekestelling' genoemd en geeft een termijn waarbinnen de rekening moet worden voldaan. Wanneer de rekening nog niet betaald wordt, wordt de deurwaarder of het incassobureau ingeschakeld. Ook zij sturen enkele aanmaningen, inclusief een rekening voor het inschakelen van het externe bureau. Mocht er nog niet betaald worden, dan kan de schuldeiser de wanbetaler dagvaarden, om via de rechter betaling af te dwingen.

Laatst bijgewerkt 30-03-2015