Aanbesteding betekenis & definitie

Een aanbesteding is het verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken. De uitvoering van een werk of een levering wordt in het openbaar beschikbaar gesteld.

Het proces van aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. In Nederland zijn het Rijk, de provincie en de gemeenten tot openbare aanbesteding verplicht. In België dienen, behoudens wettelijke uitzonderingen, alle aankopen plaats te vinden in naam van de staat en in het openbaar. Het aanbesteden heeft als doel om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door de concurrentiewerking. Zo kan de laagste prijs worden gerealiseerd ofwel de prijs-kwaliteitverhouding wordt op deze manier zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Bij aanbesteding gaat het meestal om opdrachten die betrekkelijk groot zijn. Voor kleinere opdrachten worden meestal enkele leveranciers of aannemers uitgenodigd om een offerte te doen. Dit wordt onderhandse aanbesteding genoemd. Bij aanbestedingen worden selectiecriteria gebruikt om te kijken welke bedrijven het best in staat zijn om de opdracht uit te voeren. Gunningscriteria zijn slechts gericht op kenmerken in de offerte zoals: prijs, leveringsvoorwaarden en kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten en aan het wel of niet voldoen van extra kwaliteitscriteria of eisen.