Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Gepubliceerd op 25-08-2020

Promotie

betekenis & definitie

Alle activiteiten die erop gericht zijn een produkt of dienst aan te prijzen en in het voordeel te plaatsen tegenover de concurrenten.