Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Gepubliceerd op 25-08-2020

2020-08-25

Campagne

betekenis & definitie

Een in de tijd afgerond geheel (dat op een bepaald moment wordt afgesloten en geëvalueerd) van promotionele activiteiten, gericht op de promotie (meestal: bevordering van de verkoop) van een produkt, dienst of branche. Een campagne behelst meestal een veelheid aan activiteiten, die zich uitstrekken over een aantal media.