Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Raadkamer

betekenis & definitie

1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen

openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet- vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit). 2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de zitting om de uitspraak vast te stellen.