Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Onherroepelijk

betekenis & definitie

Niet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is. De zaak is dan helemaal afgedaan.