Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Gevangenhouding

betekenis & definitie

Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter- commissaris bevolen bewaring. De raadkamer van de rechtbank beslist over gevangenhouding. Het bevel tot gevangenhouding is van kracht gedurende een termijn van ten hoogste negentig dagen.