Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Cumulatieve tenlastlegging

betekenis & definitie

Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Curator 1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens

iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die

failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers. 3. In het familie- en jeugdrecht wordt een bijzondere curator benoemd om op te komen voor de belangen van een kind als de ouder of voogd dat niet wil of kan doen.