Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Civiel recht

betekenis & definitie

Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.