Beschikking betekenis & definitie

1. In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet

geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.

2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met

een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.