Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Studievereniging

betekenis & definitie

Een studievereniging is een associatie van studenten die eenzelfde studie volgen. Een studievereniging is opgezet en wordt bestuurd door studenten. Vaak organiseert een studievereniging allerlei activiteiten voor haar leden.

Vrijwel iedere opleiding op een universiteit heeft een studievereniging. Deze vereniging is door de studenten zelf opgericht en staat in dienst van de studenten die eenzelfde opleiding volgen of een opleiding volgen bij eenzelfde faculteit. Een studievereniging heeft meerdere doelen. Ten eerste voorziet de studievereniging haar leden in allerlei literatuur die men nodig heeft voor de studie, vaak met korting, en staat in contact met docenten over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseren studieverenigingen activiteiten, waarvan sommige tot doel hebben om relevante kennis te vergroten. Zo kunnen studenten die lid zijn van de studievereniging af en toe naar lezingen, cursussen of congressen waar men academici kan horen spreken over hun eigen onderzoeken. Andere activiteiten hebben een minder formeel karakter, bijvoorbeeld borrels, feestjes en reizen.

Afhankelijk van de grootte van de studie, bestaat het bestuur van een studievereniging vaak uit meerdere leden. Omdat een bestuurstaak vaak in de buurt komt van een fulltime baan, worden studenten die dit doen vaak gecompenseerd door de universiteit, bijvoorbeeld in de vorm van extra studiepunten. Onder het bestuur opereren vaak een aantal commissies, die zich inzetten voor het organiseren van een bepaalde activiteit of juist het uitgeven van boeken.