Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Radboud van Utrecht

betekenis & definitie

Radboud van Utrecht was de bisschop van het bisdom Utrecht omstreeks het jaar 900. In Nederland wordt Radboud van Utrecht gezien als de voorvechter van katholieke wetenschapsbeoefening.

Radboud van Utrecht werd volgens de overleveringen rond 850 geboren. Zijn precieze geboorteplaats is onbekend, enerzijds wordt gesteld dat zijn oorsprong ligt in een Zuid-Frans dorpje, anderzijds wordt gesteld dat hij is geboren in wat nu Wallonië is. Tussen circa 863 tot 899 studeerde Radboud van Utrecht aan diverse klooster- en hofscholen en was hij een tijd kapelaan van koning Karel de Kale. In 899 werd Radboud van Utrecht door Arnulf van Karinthië, keizer van het toenmalige Midden-Francië (een gebied dat ongeveer vanaf het Noorden van Nederland tot het zuidoosten van Frankrijk en delen van Italië besloeg), benoemd tot bisschop van het bisdom van Utrecht. Hoewel Radboud van Utrecht bisschop van het bisdom Utrecht was, verbleef hij voornamelijk in Deventer, vanwege de vernietiging van Utrecht door de Noormannen.

Tijdens zijn periode als bisschop, was Radboud van Utrecht zeer actief als patroon van het geloof en de wetenschap. Meerdere van zijn geschriften gaan over de manier waarop geloof en wetenschap zouden moeten worden verenigd, en hoe men op deze manier kan komen tot een katholieke wetenschapsbeoefening. Ongeveer 1000 jaar nadat deze geschriften werden opgesteld, werd in 1923 de eerste katholieke universiteit in Nijmegen geopend. Deze veranderde haar naam in 2004 naar Radboud Universiteit Nijmegen.

De naam Radboud is vermoedelijk afkomstig van de Friese koning Radboud of Radbod die leefde rond 700. Opmerkelijk is dat deze koning bekend stond om zijn zeer vijandige houding ten opzichte van het christendom.