Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Masteropleiding

betekenis & definitie

Een masteropleiding is een opleiding die men op universitair niveau kan volgen na het afsluiten van een bacheloropleiding. Een masteropleiding wordt vaak gekenmerkt door meer diepgaande wetenschappelijke probleemstellingen en analysemethoden ten opzichte van een bacheloropleiding.

In grote delen van de wereld wordt op universiteiten een onderscheid gemaakt tussen bachelor- en masteropleidingen. Wanneer men aan een opleiding begint op de universiteit, is dit vaak een bacheloropleiding. Hiermee legt men, vaak in drie à vier jaar, de fundamentele basis die nodig is voor het beoefenen van wetenschap binnen een vakgebied. Na het behalen van een bachelor diploma, kan men er voor kiezen om zijn of haar opleiding te vervolgen met een masteropleiding. Waar de bacheloropleiding tot doel heeft om een sterke, wetenschappelijke basis te leggen, staat de masteropleiding doorgaans in het teken van verdieping binnen een bepaald onderwerp, zowel theoretisch als methodologisch. Tegenwoordig kan men tevens ook een masteropleiding volgen voor sommigen opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Een essentieel onderdeel van de masteropleiding is de zogenaamde masterproef, oftewel scriptie. Een student sluit zijn of haar masteropleiding af door binnen enkele maanden een geheel zelf opgezet onderzoek uit te voeren naar een specifiek onderwerp binnen het vakgebied. Met de scriptie laat een student zien dat hij of zij beschikt over de vaardigheden om verschillende wetenschappelijke theorieën kritisch te evalueren en op basis van beschikbare data adequate conclusies te kunnen trekken. In andere woorden, de scriptie dient als bewijsstuk, waarmee de student laat zien over alle benodigde wetenschappelijke vaardigheden te beschikken.

Wat betreft de titels voor een masteropleiding maakt men een onderscheid tussen Master of Law, Arts en Science. Deze titels staan respectievelijk voor een afgeronde mastersopleiding in de rechten, de geesteswetenschappen en de toegepaste, exacte en sociale wetenschappen.