Rachelle Hamelink

Student aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 12-01-2016

2016-01-12

Marketingmix

betekenis & definitie

De marketingmix, ook wel marketinginstrumentenmix genoemd omschrijft de marketinginstrumenten die in samenhang worden gebruikt door bedrijven om toenadering te zoeken tot hun consumenten en deze te beïnvloeden. Het doel van de marketingmix is om het marktaandeel van het bedrijf te vergroten of de concurrentiepositie te verbeteren.

De marketingmix bestaat in de meest algemene vorm uit vier P’s, te weten Product, Prijs, Plaats en Promotie. Deze P’s richten zich op allen op een ander marketinginstrument.
De P van Product richt zich op het kernproduct of de kerndienst die wordt aangeboden door de organisatie. Binnen de marketingmix wordt de P van Product gebruikt om het product in te zetten om de consumenten te bewerken ten richte op het overgaan tot koop van het product of de dienst.
De P van Prijs richt zich op de prijs van de aangeboden dienst of het aangeboden product. De P van Prijs wordt ingezet om consumenten te bewerken. De prijs kan bewust hoog of laag worden gekozen, afhankelijk van de prijsstrategie van de organisatie.
De P van Plaats richt zich op de logistieke tussenkomingen en de marketingtussenkomsten tussen de klant en de organisatie. Hieronder vallen de levering, de distributiekanalen, de vormen van direct marketing en bijvoorbeeld de locatie van de winkels, webwinkels of magazijnen van de organisatie.
De P van Promotie richt zich op alle marketingcommunicatie die wordt gecommuniceerd naar de klant. De promotie wordt ingezet om vooral de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten, waardoor klanten eerder zullen overgaan tot een proefaankoop.