Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 29-02-2016

2016-02-29

Sympathie

betekenis & definitie

Sympathie is het meevoelen met iemand anders, genegenheid uiten. De andere persoon heeft het idee dat je meeleeft. Dat kan met gevoelens zijn, een bepaalde gedachtegang of een bepaald gedrag. Het woord sympathie komt dan ook van de Griekse woorden Syn en Pathos, samen en voelen.

Door het geven van sympathie kan de andere persoon opgebeurd worden en worden zijn emoties positiever.
Deze gevoelens worden aangedreven vanuit een persoonlijk perspectief en het perspectief van een persoon in nood. Sympathie en empathie worden vaak door elkaar heen gebruikt. Sympathie is een gevoel. Empathie is de mogelijkheid om zich volledig in te leven in de ander.

De ‘toestand’ van een individu kan bijdragen aan het sympathiegehalte. Iemand met een hogere hulpbehoefte heeft kans op meer sympathie. Zo kan bijvoorbeeld een persoon met kanker een sterker sympathiegevoel opwekken dan iemand met een neusverkoudheid. Onder andere de manier waarop men denkt over onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid, draagt bij aan hoe iemand zich voelt.

Ook groepen die elkaar goed kennen, zoals buren, familie of vrienden zullen sneller sympathie aan elkaar tonen. Zij kennen elkaar beter en voelen minder voor een buitenstaander.

Nieuwe emotionele situaties zijn ook meer aanleiding voor sympathie. Mensen lijken te wennen aan gebeurtenissen die vergelijkbaar met elkaar zijn. Daarom zal een eerste soort schokkende gebeurtenis meer sympathie opleveren dan een situatie die al meerdere malen is voorgekomen.

Een zeer sterke vorm van sympathie is het Stockholmsyndroom. Dit is het verschijnsel waar de gegijzelde sympathie krijgt voor de gijzelnemer. De gijzelaar oefent dan zoveel druk en invloed uit dat de gegijzelde het echt gelooft. Dat kan komen doordat de gijzelaar goed voor de gegijzelden zorgt door bijvoorbeeld eten en drinken aan te bieden.