Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 02-12-2015

Behoefte

betekenis & definitie

Behoefte is iets nodig hebben of er naar verlangen. Men ervaart het vervullen van een behoefte als noodzakelijk. Elk mens heeft behoeften.

Mensen hebben veel verschillende behoeften, maar de basisbehoeften komen overeen. Het verschil tussen behoeften wordt opgesplitst in drie categorieën: de primaire behoeften, de secundaire behoeften en de tertiaire behoeften. De primaire behoeften van de mens zijn voedsel, kleding en onderdak. Sociale behoeften als de behoefte naar onderwijs en sport vallen onder de secundaire behoeften. Onder de derde categorie, de tertiaire behoeften, vallen zaken die als ‘luxe’ worden omschreven, zoals de behoefte naar het bezitten van dure producten of bijvoorbeeld vakanties.

De behoeftehiërarchie van de Amerikaanse psycholoog Maslow, ook wel bekend als de Piramide van Maslow, maakt onderscheid in vijf verschillende niveaus van behoeften: de primaire biologische behoeften, bestaanszekerheid, sociale behoefte, erkenning en tot slot: zelfontwikkeling. Op één staan de primaire biologische behoeften, deze zijn in feite hetzelfde als de primaire behoeften maar onder andere de behoefte naar zuurstof en warmte worden hier ook benoemd. De tweede categorie wordt omschreven als bestaanszekerheid. Het gaat hier om de behoefte naar veiligheid in de vorm van bescherming, onderdak en stabiliteit. Wanneer de eerste twee behoeften zijn vervuld, is er sprake van nummer drie: de sociale behoefte. Volgens Maslow heeft elk mens de behoefte om bij een bepaalde groep te horen. Daarna volgt erkenning, nummer vier van de Pyramide van Maslow. Het gaat hier om twee dingen: het waarderen van jezelf als individu en de behoefte aan waardering door anderen uit je omgeving. Tot slot is er nummer vijf: zelfontwikkeling.