Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Werktrein

betekenis & definitie

Een werktrein is een trein die aan een werk is toegewezen en bedoeld is voor het vervoer van bouw- of onder- houdsmaterialen voor de railinfrastructuur.

Deze treinen zijn als zodanig ook aangemerkt in de vervoersplannen met een aparte rijkarakteristiek en mogen zich op buitendienst gesteld spoor bevinden. Zo gauw een werktrein zich binnen een buitendienstgesteld / buitengebruik genomen gebied bevindt, is hij in feite geen trein meer maar gereedschap. Niet bedoeld worden voertuigen die gebruikt worden als gereedschap op de werkplek (bijv. de graaf- of hijsmachi nes die over de rails kunnen voortbewegen). Ook niet bedoeld wordt het vervoer van ballast uit Duitsland t.b.v. voorraadopslag; deze wordt niet als werktrein gezien maar als een gewone goederentrein.