Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Vertraging

betekenis & definitie

Een vertraging is het verschil tussen de uitvoeringstijd en de oorspronkelijke plantijd van de activiteit. Onder het begrip vertraging wordt ook een vervroeging (dit is een negatieve vertraging) verstaan. Een activiteit in deze context is een trein- , rangeer-, materieel-, personeel-of behandelactiviteit.

Momenteel worden alleen uitvoeringstijden vastgelegd bij treinactiviteiten.
De bovenstaande definitie van vertraging is gebaseerd op het oorspronkelijk plan, met als doelgroep reizigers en vervoerders. Het Dagplan fungeert als oorspronkelijk plan, op basis van dit plan worden de vertragingen berekend. Sommige reizigers hanteren mogelijkerwijs een oorspronkelijk plan als referentiekader zoals reisplanner of spoorboekje. Omdat het referentiekader van de individuele reiziger niet bekend is, de verschillen tussen de verschillende verschijningsvormen van de plannen relatief miniem zijn en het Dagplan het meest actuele plan is, wordt het Dagplan als oorspronkelijk plan gebruikt. Voor de bijsturing is echter de vertraging zijnde het verschil tussen het uitvoeringstijd en de actuele geplande tijd van een activiteit interessant. Beide definities van vertragingen komen voor, het is daarom zaak voor de lezer om bij het begrip vertraging duidelijk te krijgen - uit de context - wat het referentiekader is de actuele of de oorspronkelijke plan tijd. Een vertraging is het op conventionele manier afgeronde verschil tussen de uitvoeringstijd en de (oorspronkelijke) plan tijd. Door het afronden (2:30 wordt 3, 2:29 wordt 2) ontstaat er een naast de onnauwkeurigheid in de bepaling van de uitvoeringstijd een extra onnauwkeurigheid van maximaal 30 seconden.