Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Treinserie

betekenis & definitie

Een treinserie is een groepering van treinen die op basis van een gezamenlijk patroon gepland worden en rijden (=globaal gezien hetzelfde traject rijden). Een treinserie wordt aangeduid met een nummer, normaal gesproken een honderdtal, dat tegelijkertijd fungeert als treinnnummerrange voor de treinnummers van de treinen die tot die treinserie behoren.

Een Treinserie binnen VPT heeft drie verschijningsvormen namelijk als Basisuurpatroonnummer, als Treinnum- merrange en als verzameling van Treinnummerranges.
Een Basisuurpatroonnummer (BUP-nummer) identificeert een BUP uniek.
Een Treinnummerrange is een range van treinnummers begrensd door een begin treinnummer en een eind trein- nummer, waarbij het begin treinnummer kleiner is dan het eind treinnummer en ranges van treinseries elkaar niet mogen overlappen. Treinen binnen een treinserie hebben dezelfde vervoerder en rijkarakteristiek en rijden over hetzelfde traject.
In het systeem Crews is het mogelijk om treinnummerranges te groeperen tot een verzameling, die in zijn geheel als treinserie wordt beschouwd.