Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Streekgewestelijk openbaar personenvervoer

betekenis & definitie

Streekgewestelijk openbaar vervoer is openbaar vervoer op de, op kaart 1 behorende bij het Besluit Capaciteits- verdeling Hoofdspoorweginfrastructuur, aangeduide baanvakken met streekgewestelijke stations.