Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Stadsgewestelijk openbaar railvervoer

betekenis & definitie

Stadsgewestelijk openbaar railvervoer is openbaar vervoer op de, op kaart 1 behorende bij het Besluit Capaci- teitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur, aangeduide baanvakken met stadsgewestelijke stations.