Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Sein

betekenis & definitie

Een sein is een signaalgever waarvan de boodschap, zowel vanuit bedienoptiek als beveiligingsoptiek, het bestu- ringsgedrag van de machinist danwel de activiteiten van spoorwegwerkers, dwingend beïnvloedt.

De boodschap van een sein ligt opgesloten in de semantiek van diens "seinbeeld". Zie hiervoor het SeinRegle- ment.
Merk op: vast sein = bord
Voorbeeld
- Borden: snelheidsverminderingsbord, baanvaksnelheidsbord;
- Variabele seinen: lichtseinen zoals hoofdseinen (hoog of laag), voorseinen;
- Cabineseinen: seinen die via radiografische weg in de cabine van de trein zichtbaar zijn.