Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Rode meetgebied

betekenis & definitie

Een rood meetgebied (RM) is een extra ruimte rondom PVR-NL, waarbinnen zich bij uitzondering voorwerpen mogen bevinden, die het treinverkeer kunnen hinderen en/of in gevaar kunnen brengen.

Voorbeeld van een uitzonderingsvoorwerp is een dwergsein. Als een trein buiten het rode meetgebied komt dan rijdt deze als "buitenprofiel vervoer" en wordt door ProRail een aanwijzing (vroeger lastgeving) gegeven. In sommige gevallen worden er bij "buitenprofiel vervoer" infraobjecten tijdelijk verwijderd. Zie ook de omgrenzingprofiel en profiel vrije van ruimte.