Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

RAMS-(HE)-management

betekenis & definitie

Het systematisch en in samenhang analyseren van, en sturen op betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud- baarheid en veiligheid (en gezondheid, milieu) van systemen in hun omgeving. Toelichting De afkorting staat voor: R = Reliability (Bedrijfszekerheid); A = Availability (Beschikbaarheid); M = Maintainability (Onderhoudbaarheid); S = Safety (Veiligheid); H = Health (Gezondheid); E = Environment (Milieu).

RAMS-management omvat de volledige procesbeheersing van onderhoud, vernieuwing, innovatie en nieuwbouw en gaat daarmee over de gehele life cycle van infraobjecten.