Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Personeelactiviteit

betekenis & definitie

Een personeelactiviteit is een activiteit die door een rijdend-personeeleenheid met een bepaalde standplaats op een bepaald traject (van- en naar-dienstregelpunt) of binnen een bepaald dienstregelpunt (= locale personeel- activiteit) binnen een geplande tijdspanne moet worden uitgevoerd. Voor treingebonden personeelactiviteiten geldt dat er een treinactiviteit bestaat waar de personeelactiviteit start en er een treinactiviteit bestaat waar de personeelactiviteit stopt.

Een personeelactiviteit wordt uniek ge√Įdentificeerd door de personeeldienst en de volgorde van de personeelacti- viteit binnen deze personeeldienst. Het daadwerkelijke geplande uitvoeringsmoment van de personeelactiviteit wordt vastgelegd middels een begin- en eindtijdstip. Voor treingebonden personeelactiviteiten geldt dat het begin- en eindtijdstip moeten overeenkomen met de tijdstippen van de corresponderende treinactiviteiten.
Een synoniem voor niet treingebonden personeelactiviteit is personeelclaim.