Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Omleidingstraject

betekenis & definitie

Een omleidingstraject is een alternatief traject van een patroontrein conform diens alternatieve uurpatroonbe- weging.

In VKL wordt een omleidingstraject uniek ge√Įdentificeerd door een begin-, eind- dienstregelpunt en een via-aan- duiding. De via-aanduiding is noodzakelijk omdat een omleiding weleens via verschillende dienstreglpunten is af te leggen. Voorbeelden trajecten: Asd-Ledn via Haarlem, Asd-Ledn via Schiphol. Bij een omleidingstraject is de volgorde van alle opeenvolgende dienstregelpunten vastgelegd. Bij een omleiding hoort een omleidingsplan (zie ook alternatieve uur patroonbeweging) in de vorm van treinactivi- teiten voor een individuele trein of treinserie. Indien er voor een trein zowel een individueel omleidingsplan als wel een omleidingsplan voor de treinserie waartoe hij behoort bestaat, dan wordt omgeleid volgens het omleidingsplan van de individuele trein.