Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Macro topologie

betekenis & definitie

De macro topologie is de weergave van het netwerk van de railinfrastructuur op het niveau van dienstregel- punten (stations, haltes, aansluitingen, bruggen etc.) en de vrije banen. Hierin fungeren de dienstregelpun- ten als knopen en de vrije banen als de takken.

Hierin is een extra verfijning aan te brengen door de takken (hier de vrije banen) nader te precizeren tot de af- zonderlijke vrijebaansporen. Deze verfijning is voor sommige plannings- en capaciteitsverdelingsfuncties nuttig wegens het iets verhoogde detailniveau, ter voorkoming van conflictsituaties. Zie ook de definitie van "vrije baan".