Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Las

betekenis & definitie

Een las, of spoorstaafverbinding, is een object waarmee een verbinding tussen twee spoorstaven wordt gemaakt.

Soorten lassen zijn:
- afbrand stuiklas (Stationair, Mobiel);
- aluminothermische las;
- bekist las;
- electrische scheidingslas (Lijmlas, Geconstrueerde ES-las);
- geleidende las;
- herstel las (Oplassen);