Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Infraversie

betekenis & definitie

Een Infraversie is een opzichzelfstaande, voor planningsdoeleinden complete verzameling gegevens over de rail- infrastructuur, zowel wat betreft netwerkinfra als knooppuntinfra in het hele land. Een infraversie heeft een be- paalde periode van geldigheid.