Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Infraobject

betekenis & definitie

Een infraobject is een fysiek element of constructie dat bepalend is voor de vormgeving van de railinfrastruc- tuur of de werking daarvan.

Er zijn benaamde en NIET-benaamde infraobjecten. Voor benaamde geldt: een infraobject, dat buiten en op de bladen een objectnaam heeft gekregen.

Uitzondering is een stootjuk en een terra-incognita. Deze infraobjecten hebben een administratief nummer toege- wezen gekregen bij opname van een OBE-blad in Infra Atlas.