Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Infrabeperking

betekenis & definitie

Een infrabeperking is het ongepland tijdelijk niet of beperkt beschikbaar zijn van een infradeel.

In een aantal omgevingen wordt onder infrabeperking zowel het gepland (in dit document is dit een buitendienst- stelling) als ongepland tijdelijk niet of beperkt beschikbaar zijn van een traject verstaan. In deze context hebben we het dus over ongepland. Infrabeperkingen van een traject worden - na constatering buiten - door de verkeersleider in het VKL-systeem in- gevoerd. Bij een infrabeperking wordt naast het traject - in de vorm van begin- en eind- dienstregelpunt - , alle deeltrajecten vastgelegd. Een trajectdeel bestaat uit twee opeenvolgende dienstregelpunten, die deel uitmaken van de Infrabeperking. Tevens worden de begin- en eind (indien bekend) tijdstip vastgelegd. Infrabeperkingen van een PPLG-spoor worden - na constatering buiten - door de treindienstleider in het PRL-sys- teem ingevoerd. Bij een infrabeperking wordt naast het spoor, het PPLG en een volgnummer vastgelegd. Tevens worden de begin- en eind (indien bekend) tijdstip vastgelegd. Een infrabeperking binnen PRL wordt ook wel bui- tendienst gesteld spoor genoemd.