Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Hoofdspoorweg

betekenis & definitie

Een hoofdspoorweg is een spoorweg, die uitsluitend of overwegend bestemd is voor het verrichten van openbaar personenvervoer of goederenvervoer ten behoeve van internationale, nationale of regionale verbindingen en waarbij de Staat rechthebbende is ten aanzien van de spoorweg.