Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Gevaarlijke stoffen

betekenis & definitie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen, die door hun eigenschappen in geringe hoeveelheid al gevaar opleveren voor mens, dier of milieu, zoals bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.