Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Gebruiksbeperking

betekenis & definitie

Een gebruiksbeperking is een afwijking van de normale gebruikwaarde van de railinfrastructuur.

Zoals:
- belastingbeperking;
- beperking milieuvergunning;
- beperking stroomafname;
- geluidsbeperking;
- materieel-spooruitsluiting;
- materieel-wisseluitsluiting;
- tijdelijke snelheidsbeperkingen (TSB's);
- toelatingsnormen en vervoersregelingen;
- vervoersbeperking.
Voorbeeld Vervoersbeperking: Uitgesloten van reizigersvervoer (Betuwelijn) Beperkte milieuvergunning: Er mogen maximaal 10 wagons met chloor rijden langs een woonwijk.