Begrippenlijst Prorail

Prorail (2016)

Gepubliceerd op 27-12-2016

Emplacement

betekenis & definitie

Een emplacement is een gebied van de railinfrastructuur dat bestemd en ingericht is om treinen te doen stop- pen, beginnen, eindigen, inhalen, kruisen, opstellen of rangeren en voorzien van ten minste één wissel.

In de Algemene Maatregel van Bestuur (Besluit)/Ministeriële Regeling Spoorverkeer wordt emplacement als volgt aangeduid: tot een emplacement behoren: a. alle sporen, aangeduid met een cijfer; b. de spoorgedeeltes van het wisselcomplex; c. alle aan de sporen als bedoeld sub a en b grenzende sporen tot een maximale afstand van 200 meter.