Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Dwangnummer

betekenis & definitie

Een dwangnummer is een identificerend nummer van een route voor een bepaalde rijweg.

Bij procesleiding kunnen maximaal 10 vooraf geconfigureerde routes van een rijweg automatisch worden ingesteld met behulp van zgn. dwang-knoppen. Hier komt het dwangnummer vandaan.